In tijden waarin thuiswerk steeds vaker de norm is en ondernemingen continu afhankelijk zijn van IT-systemen en digitale werkplatformen, is het belang van cybersecurity in een onderneming groter dan ooit. Er wordt jammer genoeg nog te weinig stilgestaan bij het belang van een cyberverzekering niettegenstaande het aantal cyberaanvallen zienderogen stijgt.

In 2020 betaalden Belgische bedrijven jaarlijks zo’n 100 miljoen euro losgeld aan cybercriminelen die ransomware-aanslagen plegen. De premie van een cyberverzekering weegt helemaal niet op tegen de potentiële schade bij een schadegeval.

De cyberverzekering heeft doorgaans drie waarborgen

Dekking van de aansprakelijkheid voor schade aan derden (1), dekking van de eigen schade (2) en bijstand in het geval van een cyberaanval of inbraak in de computersystemen van de onderneming (3). Dikwijls voorzien verzekeringsmaatschappijen een voorafgaande analyse van de risico’s in het bedrijf en stellen ze preventieve maatregelen voor.

Grote verschillen op de markt

Hoewel deze waarborgcomponenten steeds terug te vinden zijn bij de verschillende aanbieders op de markt, bestaan er heel wat verschillen. Afhankelijk van het bedrijf en de risico’s die het bedrijf kan oplopen bij een cyberaanval, houden we rekening met verschillende aandachtspunten.

Enkele voorbeelden van aandachtspunten:

  • Houdt de cyberverzekering rekening met de preventieve maatregelen die het bedrijf reeds genomen heeft? Of zal de verzekeringsmaatschappij tussenkomen als bepaalde preventieve maatregelen niet genomen werden?
  • Is de bedrijfsschade gedekt tengevolge van een cyberaanval of komt de verzekering enkel tussen tot de directe schade aan de computersystemen?
  • Hoe groot is het franchisebedrag dat het bedrijf zelf moet betalen na een cyberaanval?
  • Wanneer kan het bedrijf om bijstand vragen, binnen welke termijn worden cyberproblemen opgelost en welke specialisten staan er ter beschikking?

Het is bijvoorbeeld belangrijk om bovenvermelde aandachtspunten mee te nemen bij de keuze van een cyberverzekering. Uiteraard helpen wij de onderneming met de juiste keuze.

Bron: Lexgo

Deel deze blogpost:

Voor 4 op 10 bedrijven is cybercriminaliteit het grootse veiligheidsprobleem
Mijn thuis verandert. Ben ik goed verzekerd?