Waar helpt Aquilae Academy je mee?

De opleidingen van Aquilae Academy dienen in de eerste plaats om de omzet en de commerciële slagkracht van je kantoor te verhogen. Uiteraard spelen ze ook in op de digitale tools en nieuwe media die kunnen gebruikt worden in de contacten met je klanten en prospecten.

Het opleidingsprogramma wordt samengesteld na een rondvraag bij de leden. Het gaat met andere woorden om opleidingen op ‘maat’ van de leden. Zo werden/zijn er al opleidingen gepland rond leadmanagement, prospectie bij zelfstandigen en ondernemingen, marketingplan en hoe commerciële slagkracht bij medewerkers verhogen.

Hiervoor doen we beroep op professionele opleiders die de sessies samenstellen na intakegesprekken met de deelnemers. De opleidingen worden fysiek of online georganiseerd. Uiteraard worden er ook FSMA-punten toebedeeld, waar het toegelaten is natuurlijk. De opleidingen gaan door in beperkte groepen (8-10 personen) om interactie te bevorderen.

De voorbereiding van de opleidingen is inbegrepen in het lidgeld. De kostprijs van de opleider is ten laste van het lid, weliswaar tegen voordeeltarief. Waar mogelijk is, genieten de deelnemers van de subsidies KMO-portefeuille.

Waarom is tijd maken voor opleiding belangrijk?

Tijd maken voor opleiding is investeren in de toekomst van mensen, in de toekomst van het bedrijf. Via opleiding verhoog je leerkansen en worden competenties verder ontwikkeld, verbreed en verdiept. Het brengt je ook nieuwe vaardigheden bij die nodig zijn in een veranderende economie zoals digitale skills. De productiviteit neemt toe en dit komt uiteraard hangt dit af van de bedrijfs- of organisatieresultaten ten goede. Opleiding is ook in het belang van de werknemer zelf. Hij/zij bouwt aan de eigen loopbaan, zal minder snel uitkijken naar ander werk of denken het werk te verliezen en staat sterker op de arbeidsmarkt. Ondernemers die investeren in hun eigen opleiding zijn succesvoller in hun ondernemerschap.

Bron: werkbaar werk

Opleidingen met FSMA-punten

Dankzij de opleidingen in de Aquilae Academy kunnen er FSMA-punten verdiend worden. Uiteraard handt dit af van de opleider en de inhoud van de opleiding.

Registreer voor een kennismaking met onze Aquilae Academy

Wil je deelnemen aan een opleiding, neem contact op met Patricia.


    Wij geven om uw privacy.