Dat is inderdaad de hamvraag. Het is naïef om te denken dat het niet in je bedrijf kan gebeuren. In 2021 had 42% van de Belgische bedrijven te maken met één of andere cyberaanval. Meer dan twee op drie van hen werden twee of meer keren getroffen, en bijna één op vijf kreeg meer dan 15 aanvallen te verduren. Met andere woorden de kans dat ook jouw onderneming de dans ontspringt is bijzonder klein…quasi nul eigenlijk.

Als verzekeringsmakelaar is het onze plicht om je op de gevaren van een cyberaanval te wijzen. Bij een cyberaanval komt het er vooral op neer je goed te laten omringen door specialisten, want een cyberaanval kan je hélaas niet alleen vermijden noch oplossen. Deze specialisten zijn onmisbaar om snel op te treden en de gevolgen van een aanval zo klein mogelijk te houden. En de impact van een cyberaanval kan zeer groot zijn. Voor je bedrijf, voor je klanten… met schadeclaims die honderdduizenden euro’s kunnen kosten. Daarom worden de gespecialiseerde cyberverzekeraars ook selectiever in aanvaarding van het risico. Voor grote bedrijven – we spreken hier over omzetten van meer dan 50 miljoen euro – verhogen de premies aanzienlijk en worden er specifieke voorwaarden gesteld voor bepaalde dekkingen.

Voor zelfstandigen en kleine ondernemingen zitten we nog niet in deze situatie, maar hier dringt de tijd. “Wat nu nog mogelijk is, is misschien binnen vijf jaar niet meer mogelijk”, horen we bij deze gespecialiseerde verzekeringsmaatschappijen. Voor een zelfstandige of kleine onderneming is een cyberverzekering in vele gevallen niet duurder dan een autoverzekering.

Een cyberverzekering zorgt ervoor dat je een cyberaanval als bedrijf overleeft, maar evenzeer is preventie belangrijk. Preventie dient om een cyberaanval te voorkomen, hoewel geen enkel bedrijf of systeem ‘absoluut veilig’ is. Zie de preventie als een startpunt, de verzekering als essentieel sluitstuk.

Gespecialiseerde verzekeringsmaatschappen helpen je bedrijf ook bij je preventiebeleid en geven preventietips. ‘Hoe beter de preventie is, hoe minder de kans op grote schadevergoedingen’, is hier hun voornaamste beweegreden. Ons kantoor vergelijkt de voorwaarden van de gespecialiseerde maatschappijen. Enkele voorbeelden van aandachtspunten:

  • Houdt de cyberverzekering rekening met de preventieve maatregelen die het bedrijf reeds genomen heeft? Of zal de verzekeringsmaatschappij tussenkomen als bepaalde preventieve maatregelen niet genomen werden?
  • Is de bedrijfsschade gedekt tengevolge van een cyberaanval of komt de verzekering enkel tussen voor de directe schade aan de computersystemen?
  • Hoe groot is het franchisebedrag dat het bedrijf zelf moet betalen na een cyberaanval?
  • Wanneer kan het bedrijf om bijstand vragen, binnen welke termijn worden cyberproblemen opgelost en welke specialisten staan er ter beschikking?
  • Is phishing al dan niet verzekerd?

Wil je meer weten over de cyberverzekering, aarzel niet om contact op te nemen!

Deel deze blogpost:

Telewerken met kinderen in een druilerige paasvakantie: 5 tips
Voor 4 op 10 bedrijven is cybercriminaliteit het grootse veiligheidsprobleem