Mijn situatie verandert. Als er één verzekering is die relevanter is dan ooit tevoren, dan is het de rechtsbijstandverzekering. De consument wordt meer dan ooit blootgesteld aan juridische conflicten en heeft juridisch advies nodig.

En tja advies is er nodig, je koopt bijvoorbeeld veel meer online. In sommige gevallen kom je bedrogen uit. Wat zijn dan je rechten? Welke stappen moet je ondernemen? Je rechtsbijstandverzekering helpt je hierbij met advies met als objectief een minnelijke regeling te zoeken, zodat jarenlange procedures en hoge gerechtskosten vermeden worden.

Andere voorbeelden: van telewerken tot burenruzie

  • Telewerken is hier ook een goed voorbeeld van. De verzekeraars krijgen vaak de vraag van werknemers die wel kunnen thuiswerken, maar dat niet mogen van hun werkgever. In dit geval kunnen de werknemers juridisch advies inwinnen en polsen naar hun mogelijkheden zonder dat ze beroep moeten doen op de arbeidsinspectie.
  • Ook de mobiliteit verandert. We besteden veel tijd op de weg. Met de auto, de trein, de bus, per fiets, te voet … terwijl de wegcode niet altijd duidelijk is of de weginfrastructuur de wensen overlaat. Met andere woorden, meer kans op ongevallen met juridische geschillen tot gevolg.
  • Veel mensen installeren in hun woning een laadpaal voor een elektrische wagen. Maar wat als de laadpaal bijvoorbeeld door een fabricagefout aan de basis van een brand ligt? De schade aan de laadpaal is dan geen gevolgschade omdat het toestel de schade veroorzaakte, met als gevolg dat de woningverzekering de schade aan de laadpaal niet vergoedt (wel de schade aan de woning). In dit geval kan je je beroepen op de rechtsbijstandverzekering om de schade te verhalen op de producent van de laadpaal.
  • En wat met de burenruzies die hélaas toenemen. Hoewel ‘het gezond boerenverstand’ de beste remedie is om een burenruzie op te lossen, is de kans groot dat er in de toekomst meer burenhinder is. De dichte en de hoge bebouwing zijn hier onder andere een oorzaak van. Daarom is het belangrijk om een goede rechtsbijstandverzekering te hebben mocht je toch betrokken geraken in een ongewilde burenruzie.

Overheid betaalt tot 40% van de premie terug

En zo zijn er nog vele voorbeelden waarom de rechtsbijstandverzekering relevanter is dan ooit. De wetgever is zich daar bewust van en betaalt 40% van de premie terug via een belastingvoordeel (tot 124 euro) als je een globale rechtsbijstandverzekering afsluit op basis van de wet Geens. Deze wet zegt onder andere dat bepaalde conflicten zoals bij een echtscheiding of bouwwerken – weliswaar met een bepaalde wachttijd – in het verzekeringscontract moeten opgenomen worden. De premie voor dergelijke verzekering schommelt tussen de 250 à 500 euro per jaar zonder rekening te houden met de fiscale aftrekbaarheid.

Beter verzekerd in globale rechtsbijstandverzekering?

Veel mensen hebben een rechtsbijstand in de auto-, brand- of familiale verzekering, maar veel van bovenvermelde voorbeelden zijn niet gedekt in deze verzekering. Daarom loont het de moeite om een globale rechtsbijstandverzekering zonder belangenconflicten af te sluiten, omdat de voorwaarden veel ruimer zijn en onafhankelijk opgetreden wordt. We citeren hier een CEO van een rechtsbijstandverzekeraar in ‘Trends’:

“Stel dat je met een glaasje op een ongeluk hebt. De verzekeraar zal dan mogelijk de schade op je proberen te verhalen en argumenteren dat het ongeluk veroorzaakt is door dronkenschap. Met een rechtsbijstand zonder belangenconflicten kan je dan het oorzakelijke verband tussen het dronkenschap en het ongeluk ter discussie stellen. Met de rechtsbijstand van de autoverzekering is die discussie dikwijls een pak moeilijker.”

Belangrijke rol voor verzekeringsmakelaar

Je verzekeringsmakelaar zoekt de rechtsbijstandverzekering die het best bij jouw situatie past. Het is immers zinloos om in sommige gevallen dubbel verzekerd te zijn of voor risico’s verzekerd te zijn die niet van toepassing zijn op jouw situatie. Eens een (mogelijks) geschil opduikt, leidt hij je naar de juiste advieskanalen bij de gespecialiseerde maatschappijen, die dan het dossier verder opnemen en in eerste instantie naar een minnelijke schikking zoeken. Mogelijks leidt dit tot een procedure voor de rechtbank, weet dat slechts 1 op de 5 betwistingen vóór de rechtbank komen. Ter info, een dossier die voor de rechtbank komt kost gemiddeld om en bij de 5.000 euro.

Conclusie

De rechtsbijstandverzekering is geen ‘ver-van-mijn- bed-show’ en vraagt professioneel advies.

Bron: Nextmove / Je Makelaar, Je beste Verzekering

Deel deze blogpost:

Recht om vergeten te worden vanaf 1 februari van kracht voor elke nieuwe verzekering gewaarborgd inkomen
Checklist: Storm