Een combinatie tussen een hoge inflatie en een laag rendement zorgt ervoor dat je spaargeld op je spaarboekje in waarde vermindert. Met andere woorden, je spaargeld verdampt of smelt weg.

0,11% rendement op het spaarboekje ten opzichte van een inflatie van 5,6 einde november dit jaar. Waarom niet kiezen voor een beleggingsverzekering in plaats van een spaarboekje als alternatief?

Tak 21 en Tak 23 beleggingsverzekeringen

De meest gekende beleggingsverzekeringen zijn de verzekeringen in Tak 21 en Tak 23. Tak 21-verzekeringen is een belegging met een gegarandeerd rendement. Gezien de lage rentevoeten op de markt, kan je hier geen hoge opbrengsten verwachten. Wel is er de zekerheid dat de waarde van je opgebouwd kapitaal nooit vermindert. De tak 23- verzekering is ook een beleggingsverzekering, maar dan met beperkt risico.

Het is een verkeerde perceptie die zegt dat sparen via een beleggingsverzekering risicovol is. Het is belangrijk dat je je hierbij laat bijstaan door een specialist en waakt over de volgende basisregels:

  • Spreid je beleggingen over verschillende activa en producten.
  • Beleg gespreid in de tijd.
  • Pas je portefeuille aan in functie van je leeftijd: hoe dichter bij je pensioenleeftijd, hoe minder risico je je kunt permitteren.

De verzekeringsmaatschappijen kiezen trouwens voor een flexibel beheer als beschermingsinstrument. Bij de meeste verzekeraars kan je binnen je contract vlot en vaak kosteloos veranderen van fonds. Wens je minder risico te nemen? Dan schakel je bijvoorbeeld over van een aandelenfonds naar een gemengd fonds. Bovendien bieden de meeste verzekeraars intussen ook Tak44-contracten aan. Daarin kan je naargelang je risicoprofiel je belegd kapitaal verdelen tussen een risicovrije Tak21-belegging en een risicovoller Tak23-fonds.

Daarnaast werken sommige verzekeraars met specifieke beschermingsmechanismen op het niveau van het fonds, waardoor grote verliezen vermeden worden. Net zoals bij een spaarboekje is er van overheidswege een waarborg van 100.000 euro per verzekeringsnemer en per maatschappij. Stel dat je als koppel 400.000 euro belegt. Elk 100.000 Euro bij twee verschillende maatschappijen, dan is je belegging volledig door de staat gewaarborgd.

Tweede alternatief: pensioen en lange termijnsparen

Een tweede alternatief voor je spaargeld zijn de pensioenopbouwverzekeringen van de 3e pijler. Beter gekend als het pensioensparen en het lange termijnsparen. Hier is de boodschap jong ‘geleerd is oud gedaan’. Hoe later men eraan begint, hoeveel meer verloren jaren er zijn om een voldoende pensioen op te bouwen.

Tot het einde van dit jaar kan je 990 of 1270 euro sparen via het pensioensparen en 2350 euro in het lange termijnsparen. Je geld zal meer opbrengen. Bovendien genieten de stortingen op deze verzekeringen van een belangrijk belastingvoordeel.

Derde alternatief: sparen voor je kinderen of kleinkinderen

Je wil je (klein)kind als hij meerderjarig is bijvoorbeeld een financieel duwtje in de rug geven, een appeltje voor de dorst als het ware.

Je sluit in dit geval een levensverzekering af voor jouw (klein)kind. Jij bent dan de verzekeringsnemer en je duidt jouw kleinkind aan als begunstigde van het contract. Zo houd je de touwtjes zelf in handen.

Deze verzekering laat toe dat je zelf kiest hoeveel je en wanneer je belegt. Meestal wordt er wel een minimumbedrag per storting bepaald.

Je kan ook kiezen hoeveel risico je wil nemen. Verkies je veiligheid, dan beleg je best via een tak 21-verzekering. Ben je bereid meer risico te nemen met kans op een hoger rendement, dan kan je kiezen voor een tak 23-verzekering, waarbij het rendement verbonden is aan een beleggingsfonds.

Je verzekeringsmakelaar als beleggingscoach voor beleggingsverzekeringen

Contacteer alvast je verzekeringsmakelaar als je alternatieven zoekt voor je spaarboekje. Hij kan ook voorstellen om het beheer van je kapitaal over te laten aan experts. Die zullen je beleggingsportefeuille opbouwen en beheren volgens het risiconiveau dat je bereid bent te aanvaarden. Dankzij de open architectuur zullen ze de beleggingsrisico’s spreiden over verschillende soorten activa, geografische gebieden, sectoren, stijlen en beheerders.

Bron : Nextmove

Deel deze blogpost:

December: de laatste rechte lijn om de voordelen van het pensioensparen te benutten
Verzekeraars zetten sterke schouders onder 'Deze keer ben ik BOB!”