Slachtoffer van een overstroming? Check snel volgend lijstje: wat kan jij doen en hoe kunnen de brandverzekering en je verzekeringsmakelaar jou helpen? Lees de checklist van Assuralia.

1. Dreigende wateroverlast: neem je voorzorgen

Dreigt je woning of handelszaak onder te lopen? Probeer met de hulp van brandweer of civiele bescherming het gevaar af te wenden. Breng je kinderen en huisdieren in veiligheid. Stal je auto op een hoger gelegen plaats. Woon je in een regelmatig overstroombaar gebied, ga dan op zoek naar duurzame maatregelen (bv. aanpassing van de woning) of steeds beschikbare hulpmiddelen (bv. terugslagkleppen, waterbestendige deurborden, pompinstallatie). Zorg voor batterijen voor het geval je zonder stroom zit.

2. Water in huis: erger voorkomen

Is je woning of handelszaak ondergelopen? Probeer dan te voorkomen dat de schade erger wordt. Bij voorbeeld: gas en elektriciteit niet terug aanschakelen in ruimtes die aangetast zijn door vochtigheid, elektrische apparaten en waardevolle voorwerpen naar droge ruimtes brengen, voorwerpen laten drogen die nog kunnen gered of hersteld worden. Volg via de radio of het water nog gaat stijgen de volgende uren of dagen.

3. Verwittig je verzekeraar

Breng zo spoedig mogelijk je verzekeraar op de hoogte. De brandverzekering dekt schade na natuurrampen, en dus ook na overstromingen, bij particulieren en kleine handelszaken. De omniumverzekering van haar kant dekt schade aan je voertuig. De verzekeraar zal een dossier openen en het bezoek van een expert inplannen. Desgevallend komt hij ter plaatse om hulp te bieden. Sommige verzekeraars bieden als extra waarborg bij de brandverzekering ook bijstand aan klanten in bepaalde noodsituaties. Vraag de verzekeraar welke bijstand mogelijk is bij wateroverlast of kijk de polis even in. Beschik je over een specifieke verzekering woningbijstand (deze verzekering vind je vooral bij gespecialiseerde bijstandverzekeraars), dan kan je eveneens een beroep doen op de vakmensen die de verzekeraar inschakelt voor gepaste noodhulp.

4. Ben je huurder?

Als het een huurwoning betreft, breng je uiteraard de eigenaar van het gebouw snel op de hoogte. Het is immers de verzekering van de eigenaar die de schade aan de woning (bv. vloeren, muren, elektriciteit- en verwarmingsinstallaties) zal vergoeden. Schade aan de inboedel is dan voor jouw brandverzekering, ten minste als je samen met de huurdersaansprakelijkheid de inboedel hebt laten verzekeren.

5. Wat met het Rampenfonds?

Sinds 2007 is overstromingsschade gedekt in elke brandverzekering voor particuliere woningen en kleine handelszaken. Het Rampenfonds speelt dus geen rol meer, tenzij het land- en tuinbouwschade betreft of tenzij een slachtoffer niet over een brandverzekering beschikt en hij of zij moet rondkomen met een leefloon (OCMW-steun).

6. Neem foto’s

Maak in afwachting van het bezoek van de expert of van de verzekeringsmakelaar of -agent foto’s van het water in huis én zeker van de schade achteraf (zowel aan gebouw als inboedel); dit is erg nuttig als bewijs en het kan de regeling van de schade bespoedigen.

7. Maak een schadelijst

Wanneer het water is weggetrokken en de smurrie is opgeruimd op kosten van de verzekeraar, kan je in afwachting van de expert een lijstje opmaken met de vermelding van alle schade. Dit zal jou en hem heel wat tijd besparen. Voeg bij de lijst zoveel mogelijk bewijsstukken (bv. aankoopfacturen, vroegere foto’s, inventaris van een erfenis) van de beschadigde goederen. Als voor een beschadigd voorwerp bewijsstukken onvindbaar zijn, geef dan een korte beschrijving; noteer ook het vermoedelijke aankoopjaar.

8. Na het bezoek van de expert

Wanneer na het bezoek van de expert nog schade opduikt die te wijten is aan de overstroming, dan kan je die zonder probleem nog aangeven bij de verzekeraar. Het verband met de overstroming moet je natuurlijk aantonen. De expert maakt zijn verslag over aan de verzekeraar om de schadevergoeding te berekenen conform de contractvoorwaarden. De vergoeding komt op je rekening binnen de 30 dagen na het akkoord over de schadebegroting.

9. Meer uitleg

Wanneer je over een bepaalde schadepost of -berekening meer uitleg wenst, kan je hiervoor terecht bij je verzekeraar. Wanneer die toelichting je niet kan overtuigen en je niet akkoord kan gaan met de voorgestelde schadevergoeding, biedt de brandverzekering jou de mogelijkheid om, binnen bepaalde bedragen, een eigen expert aan te duiden. Hij zal op zijn beurt de schade bestuderen en een begroting opmaken.

10. Ontevreden?

Blijf je na de schaderegeling ontevreden dan kan je je wenden tot de klachtendienst van de betrokken onderneming. Het klachtenloket vind je op de website van de verzekeraar of in de polis. Blijf je ontevreden dan kan je ook terecht bij de Ombudsdienst van de verzekeringen, www.ombudsman.as/nl

Om u bij uw schadeclaim te helpen, kunt u alvast een verliesdeclaratie opstellen om naar uw makelaar te sturen. Klik hier om een kopie hiervan te downloaden.

Bron: Assuralia / ABC Verzekering

Deel deze blogpost:

De familiale verzekering, de verzekering met de ruimste waarborgen
Vakantie