BLOG OVERZICHT

Sedert begin dit jaar is er een nieuw EPC (EnergiePrestatieCertificaat) in gebruik. Het moet eigenaars helpen om goed geïnformeerd hun woning energiezuiniger te maken.

Het EPC informeert potentiële kopers en huurders over de energiezuinigheid van een woning. Het is verplicht sinds 2008 bij een verkoop of een verhuring van meer dan 2 maanden. Tot nu toe werd de score uitgedrukt in een cijfer tussen 0 en meer dan 700. Het vernieuwde EPC heeft nu ook een letter en een kleur, vergelijkbaar met de labels die wasmachines en koelkasten krijgen. Zo zie je in één oogopslag hoe energiezuinig een woning is.

Tegen 2050 moeten alle 3 miljoen Vlaamsehuizen en appartementen even energie-zuinig zijn als een nieuwbouwwoningvandaag.

Voordelen van een goed EPC

Hoe energiezuiniger, hoe hoger de prijs dieje als verkoper kunt vragen en hoe sneller dewoning verkocht wordt. Woningen met eenB-label werden de afgelopen 8 jaar gemid-deld 10% duurder verkocht dan woningenmet een E-label, en 25 dagen eerder.

Het vernieuwde EPC adviseert ook hoe jevoor je woning een betere energiescore kanbehalen. Per onderdeel van je huis kan jebekijken wat je kan verbeteren. De isolatievan je dak, de energiezuinigheid van je mu-ren, de vensters en de beglazing worden af-zonderlijk bekeken. Er wordt bovendien ookduidelijk gezegd hoeveel het zal kosten omenergiezuinige maatregelen te nemen. Omje EPC te verlagen weet je niet alleen hoe-veel je extra moet investeren, maar ook inwelke mate je energiekosten zullen dalen.

Een goede EPC is ook niet onbelangrijk omeen hypotheek te krijgen. Een woning meteen goede EPC vraagt een minder grote in-vestering van de kopers naast de aankoop.

Breng je makelaar ook op de hoogte als jewijzigingen aan je woning aanbrengt. Ditkan een impact hebben op je verzekeringen.

2019 © Cvba Aquilae – Ottergemsesteenweg-Zuid 808 B (bus 109), 9000 Gent - BE0476.357.595 - RPP Antwerpen - FSMA 103062 A