BLOG OVERZICHT

De uitvaart- of begrafenisverzekering is in België niet zo ingeburgerd zoals in Nederland en Frankrijk. Nauwelijks 7% van de Belgen heeft zo een contract tegenover 70% van onze noorderburen. Toch wint deze verzekering ook hier stevig aan populariteit.

Strikt genomen is het een overlijdensverzekering, die een kapitaal voorziet bij het overlijden van de verzekerde persoon. Als kapitaal wordt hiervoor de kostprijs van de uitvaart genomen. Nabestaanden komen zo niet voor onaangename financiële verrassingen te staan. Een begrafenis kost immers flink wat geld.

Bijkomend voorzien een aantal verzekeringsformules een uitgebreid pakket “dienstverlening”. Je kan op voorhand je uitvaart regelen: je bepaalt begrafenis of crematie, de begrafenisondernemer, welke teksten er voorgelezen worden, welke muziek… Je laat een gedetailleerd draaiboek opstellen dat punctueel uitgevoerd kan worden. Op deze manier ben je zeker dat alles volgens eigen wensen zal verlopen en bovendien bespaar je hierdoor de nabestaanden de opdracht om deze moeilijke beslissingen zelf te moeten nemen.

In het pakket kan ook een onderdeel “nabestaandenzorg” bevatten. Hiermee worden nabestaanden een heel groot gedeelte van de administratieve rompslomp na een overlijden uit handen genomen. Ziekenfonds, bank, gemeente, werkgever, abonnement krant, tijdschrift, telefoon, … deze instanties moeten allemaal verwittigd worden. Bedoeling is dat de familie in alle sereniteit kan rouwen en afscheid nemen.

Ons advies

Veelal wordt een uitvaartverzekering in de publiciteit voorgesteld als een eenvoudige formule die met enkele muisklikken kan worden afgesloten. Toch dient men bij een aantal zaken even stil te staan. De duurtijd van de verzekering is levenslang tot aan het overlijden. De premiebetaling echter blijft best beperkt in tijd. Hiermee wordt voorkomen dat er meer aan premie betaald wordt dan het bedrag van de uitkering. Voorzie ook een indexatie van het verzekerd kapitaal zodat de uitkering de mogelijke stijging van de uitvaartkosten blijft volgen. Spring ook omzichtig om met eventueel medische vragen: wees volledig, verzwijg niets…

Redenen genoeg om zich te wenden tot zijn makelaar die zijn ervaringen kan laten spreken, die weet dat elke situatie anders is en dat bijgevolg standaardoplossingen niet steeds aangewezen zijn.

2019 © Cvba Aquilae – Ottergemsesteenweg-Zuid 808 B (bus 109), 9000 Gent - BE0476.357.595 - RPP Antwerpen - FSMA 103062 A