BLOG OVERZICHT

VERANDERD KLIMAAT, NIEUWE VERZEKERINGEN

Niet elke wereldleider wil het geloven, maar het klimaat verandert wel degelijk. De klimaatswijziging heeft zelfs een impact op de verzekeringswereld, want vanaf januari is de wet op de weersverzekering van kracht. Je verzekeren tegen slecht weer? Vooral voor landbouwers is dat geen overbodige luxe.

De bloedhete temperaturen afgelopen zomer lieten er geen twijfel over bestaan: het weer verandert. Met de klimaatopwarming wordt extremer weer verwacht. Langere periodes van droogte, meer regen, heviger stormen… Voor de gewone burger geen pretje, maar voor landbouwers kunnen de gevolgen ronduit rampzalig zijn. Daarom zullen voortaan private verzekeringen bepaalde landbouwrisico’s dekken. Die ‘brede weersverzekering’ vervangt in Vlaanderen het Landbouwrampenfonds en wordt tot 65 procent gesubsidieerd door de overheid. In Wallonië blijft het Fonds bestaan en kunnen landbouwers verzekeringen afsluiten bij private verzekeraars om specifieke weersgebonden risico’s te dekken.

Ongunstige weersomstandigheden

Landbouwers zullen dus zelf moeten intekenen op een brede weersverzekering. Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming, moet zo’n verzekering minstens zes ongunstige weersomstandigheden of risico’s dekken: storm, hagel, vorst, ijs, regenval en droogte. De verzekering moet afgesloten worden voor een periode van 12 maanden, waarbij de landbouwer de startmaand zelf bepaalt.

Als aan deze twee voorwaarden is voldaan, subsidieert de overheid tot 65% van de verzekeringspremie. Dit subsidiëringssysteem blijft lopen tot en met 2026. In 2025 volgt een evaluatie en kan het indien nodig worden bijgestuurd.

Waalse landbouwers zullen zich wel kunnen verzekeren tegen één type weer én voor een korte periode. Zo kunnen Waalse aardappelboeren zich bijvoorbeeld beschermen tegen buitensporige regenval tijdens de oogst met een ‘aardappelverzekering’. Die loopt van 1 oktober tot 15 november, want dan kan het te nat zijn voor het rooien van de aardappelen.

Erkenning als ramp niet nodig

Belangrijk in dit nieuwe systeem is dat de overheid de zware regenval of aanhoudende droogte bijvoorbeeld niet hoeft te erkennen als ramp. De verzekering kan altijd tussenkomen als aan de polisvoorwaarden is voldaan. Wel wordt gevraagd aan verzekeringsmaatschappijen om gelijkaardige criteria te hanteren om te bepalen of er een vergoeding wordt uitbetaald of niet. Ben je zelf landbouwer en wil je meer weten over de voorwaarden voor deze weersverzekering? Ga dan zeker eens langs bij je makelaar.

2020 © Cvba Aquilae – Ottergemsesteenweg-Zuid 808 B (bus 109), 9000 Gent - BE0476.357.595 - RPP Antwerpen - FSMA 103062 A