BLOG OVERZICHT

Grootouders kunnen op verschillende manieren iets geven of iets nalaten aan hun oogappels. Naargelang de situatie en het vermogen van de grootouders kan men ervoor kiezen om dit al dan niet tijdens het leven te doen.

Geregeld door de grootouders

Grootouders kunnen per kleinkind tot 12.500 euro overmaken via bankgift zonder er schenkbelasting betaald moet worden. Zelfs bij overlijden binnen de drie jaar betaalt het kleinkind geen erfbelasting als het niet meer dan 12.500 euro erft.

Wil de grootouder het bedrag nog niet afstaan tijdens het leven, dan zijn er andere mogelijkheden. Je kan het bedrag dat je wil nalaten aan de kleinkinderen opnemen in een testament. Zie je het niet zitten om een testament op te maken, dan kan je de kleinkinderen aanduiden als begunstigde van een beleggingsverzekering. Zolang je leeft, blijf je baas over je eigen geld. De begunstiging kan op ieder moment gewijzigd worden zonder dat je de personen naar wie het zou gaan hierover moet inlichten. Bij overlijden wordt de belegging rechtstreeks aan de vermelde begunstigden uitbetaald. Zolang je niet meer dan 12.500 euro per kleinkind nalaat, wordt geen erfbelasting betaald. Wil je meer nalaten aan de kleinkinderen dan is de erfbelasting in rechte lijn van toepassing.

Het kan natuurlijk aangewezen zijn om dit met de eigen kinderen te bespreken. Doorgaans hebben die daar geen probleem mee zolang de gelijkheid tussen erfgenamen wordt gerespecteerd.

Keuze door ouders

Stel dat de grootouder niets geregeld heeft en het kind wil zelf dat de erfenis naar het kleinkind gaat, dan kan het kind de erfenis verwerpen. Deze generatiesprong zorgt er dan voor dat er slechts één keer erfbelasting wordt betaald. Het probleem is wel dat je de volledige erfenis moet verwerpen, je kan niet kiezen om bijvoorbeeld het onroerend goed te behouden en enkel het spaargeld naar het kleinkind te laten gaan.

Sedert 1 september 2018 kan je in Vlaanderen kiezen voor de doorgeefschenking. Hierdoor kan het kind een deel van de erfenis doorgeven aan het kleinkind. De schenking gebeurt in twee stappen: bij het overlijden van de grootouder gaat de nalatenschap naar het eigen kind dat hierop erfbelasting betaalt. Het kind kan de nalatenschap, of een deel ervan, doorschenken naar het kleinkind. Als dit binnen het jaar gebeurt dan is er geen schenkbelasting verschuldigd. De tussengeneratie beslist zelf welk deel er belastingvrij naar de kleinkinderen gaat, maar betaalt wel erfbelasting op de volledige nalatenschap.

Zowel bij de generatiesprong als bij de doorgeefschenking ligt de beslissing bij de tussengeneratie en niet bij de grootouders.

2019 © Cvba Aquilae – Ottergemsesteenweg-Zuid 808 B (bus 109), 9000 Gent - BE0476.357.595 - RPP Antwerpen - FSMA 103062 A