BLOG OVERZICHT

Groepsverzekering van voor 2004 waar je geen jaaroverzichten meer voor krijgt? In 3 stappen helpen we jou die groepsverzekeringen terug op te sporen.

Ben je voor 2004 van werkgever veranderd waar je kon genieten van een groepsverzekering, dan is het risico groot dat je deze verzekering uit het oog verloren bent. Deze verzekeringen zijn immers 'slapende' contracten geworden: tot 2004 waren verzekeringsmaatschappijen niet verplicht om jaaroverzichten te sturen naar de verzekeringnemer wanneer er niet langer premies werden betaald.

Concreet voorbeeld: je bent van werk veranderd en de groepsverzekering bij je oude werkgever heb je premievrij gemaakt. Na 2004 heeft de wet op de aanvullende pensioenen de verzekeraars verplicht om jaaroverzichten te blijven sturen ook al is de groepsverzekering stopgezet.

Voor 2004 lijkt al lang geleden, maar als je bij het naderen van je pensioen alle paperassen op orde wil hebben om je pensioen te berekenen, dan moet je die groepsverzekeringen zeker terug vinden.


Stap 1

Zoek alle documenten bij elkaar die te maken hebben met de groepsverzekering die door je vorige werkgever voor jou is afgesloten, meer bepaald het oorspronkelijke contract en/of een document waarin de stopzetting wordt toegelicht. Ofwel heb je dit in een map met alle verzekeringen gestopt, ofwel bij je loonbriefjes of contracten, of in het slechtste geval in een doos met belangrijke papieren die je ooit nog eens moet sorteren …


Stap 2

Niet onbelangrijk … bestaat die verzekeringsmaatschappij nog? De kans dat je de naam van de verzekeraar niet meer terugvindt is reëel. Sedert 1989 zijn immers vele verzekeringsmaatschappijen van naam veranderd of opgeslorpt door anderen. Denk bijvoorbeeld aan verzekeraars Royal Belge, ABB, Winterthur en SwissLife die respectievelijk Axa, KBC, ING en Delta Lloyd zijn geworden.

Vind je niet terug bij welke verzekeraar je oude groepsverzekering werd afgesloten, dan kan je deze informatie proberen te halen bij een onafhankelijke verzekeringsmakelaar die vele jaren actief is en zo de voorgeschiedenis van heel wat verzekeraars kent.

Je kan je licht ook opsteken bij de Nationale Bank van België (via telefoon op het nummer 02/221.21.11 of via mail op info@nbb.be) die als wettelijk toezichthouder van alle verzekeringsmaatschappijen hun geschiedenis kent.


Stap 3

Je neemt contact op met de verzekeraar en vraagt een detail met alle gegevens van je slapende groepsverzekering.

Zo kom je onder andere te weten aan welke interestvoet de bijeengespaarde bedragen zijn belegd, of er een winstpremie is toegepast en wanneer de oude groepsverzekering op vervaldag komt.

Let wel, het is mogelijk dat de groepsverzekering in verschillende delen werd opgesplitst met telkens een andere overnemer. Je zal dan meerdere verzekeringsmaatschappijen moeten contacteren.


Als je geen enkel document meer terugvindt, maar er wel zeker van bent dat er een slapende groepsverzekering is, dan kan je contact opnemen met een oud-collega of met de personeelsdienst van je vorige werkgever om te weten te komen bij welke verzekeringsmaatschappij je moet aankloppen.

Je kunt de nodige informatie ook opvragen bij de databank die beheerd wordt door Sigedis. Door het eenvoudig intikken van je rijksregisternummer op mypension.be, zal je dan te weten komen bij welke verzekeraar je slapende groepsverzekering te vinden is.

2019 © Cvba Aquilae – Ottergemsesteenweg-Zuid 808 B (bus 109), 9000 Gent - BE0476.357.595 - RPP Antwerpen - FSMA 103062 A