BLOG OVERZICHT

Slechts 10% van de Belgische gezinnen heeft een uitgebreide rechtsbijstandsverzekering die hen juridische middelen aanreikt om bij conflicten hun belangen te verdedigen. Een echtscheiding, erfenis, huurachterstal of problemen met de werkgever of een aannemer... Je rechten laten gelden kost heel wat geld. Een globale rechtsbijstandsverzekering is dan een goed idee. Vanaf 2020 is het zelfs fiscaal aftrekbaar.


Wat als …

… je bezoeker per ongeluk je dure sofa beschadigt?
… je een horloge via internet bestelt en de douane vaststelt dat het om namaak gaat?
… je tijdens werken de ramen bij de buren beschadigt en je BA-verzekeraar tussenkomst weigert?
… de werken van je aannemer bij de bouw van je woning gebrekkig blijken te zijn?
… de fiscus de inbreng je schuldsaldoverzekering verwerpt?
… de gemeente het subsidiereglement wijzigt en je niet langer de beloofde premie krijgt?
… jij en je partner uit de echt wensen te scheiden?
… je ex-partner weigert je kind mee te geven ondanks het toegekende bezoekrecht?


“Justitie moet toegankelijk zijn voor iedereen. Door de rechtsbijstandverzekering fiscaal aftrekbaar te maken, hopen we dat mensen zich op die manier kunnen beschermen. Iedereen kan immers in aanraking komen met justitie en in sommige zaken kunnen de kosten snel oplopen. Door een verzekering af te sluiten, kunnen mensen een hoge factuur achteraf vermijden.”

— minister van Justitie Koen Geens


Wat is rechtsbijstand?

Een rechtsbijstandverzekering is er om je belangen te behartigen wanneer je schade hebt geleden of schade hebt veroorzaakt. Je kan je rechtsbijstandverzekeraar steeds contacteren om vrijblijvend informatie in te winnen over je rechten, zelfs al is er nog geen sprake van een mogelijk geschil.

Wanneer er sprake is van een geschil, zal je verzekeraar je rechten verdedigen zoals verduidelijkt in de polis. De verzekeraar zal eerst proberen om de zaak via een minnelijke schikking op te lossen omdat dit sneller werkt en goedkoper is.

Wanneer een gerechtelijke procedure niet te vermijden is, zal je rechtsbijstand de kosten, waaronder de proceskosten en erelonen van advocaten en experten, op zich nemen, eventueel beperkt tot een plafond. Mocht je de zaak verliezen, dan zal de verzekering ook de kosten en erelonen van de advocaat van de tegenpartij vergoeden.

De polis rechtsbijstand kan aanvullend zijn op een bestaande verzekering, zoals de auto- of brandpolis. Het alternatief is een algemene rechtsbijstandspolis bij een gespecialiseerde verzekeraar. Die verzekert je tegen allerhande gerechtelijke procedures. In het ideale geval sluit je één globale rechtsbijstandsverzekering af, met de grootste waarborg. Wil je kosten besparen, bekijk dan of je via je bestaande verzekeringen niet dubbel verzekerd bent. Vaak betaal je al rechtsbijstand via je woon-, auto- of familiale polis. Je kan dus besparen door deze waarborgen te laten schrappen, in ruil voor één globale rechtsbijstandspolis. Vraag raad aan je makelaar.

Waarvoor komt de rechtsbijstand niet tussen?

De rechtsbijstand vergoedt je niet voor de schade die je hebt geleden. Daarvoor kun je normaal terugvallen op je andere verzekeringen zoals de autoverzekering, brandverzekering en familiale verzekering. Stel dat je aansprakelijk wordt gesteld, dan betaalt het ook niet je boete.

Wet Geens: minimumvoorwaarden en fiscale stimulans

De wet Geens die in april 2019 goedgekeurd werd, voert een belastingvermindering in voor de premies van rechtsbijstandsverzekering die voldoen aan een aantal voorwaarden bij gedekte risico’s, minimale dekking, waarborg en wachttijden. De wet ging in voege op 1 september 2019. Enkel de premies betaald nà 1 september zijn fiscaal aftrekbaar.

De verzekeringnemer kan tot 310 euro premie per jaar inbrengen (geïndexeerd). Dit kan vanaf het aanslagjaar 2020 een belastingvermindering tot 124 euro opleveren.


Wachttijden

  • 5 jaar voor de contractuele geschillen “bouwen en verbouwen”
  • 3 jaar voor echtscheidingen
  • 1 jaar voor fiscaal recht, administratief recht, arbeidsrecht…
  • bepaalde juridische materies voorzien geen wachttijd
2020 © Cvba Aquilae – Ottergemsesteenweg-Zuid 808 B (bus 109), 9000 Gent - BE0476.357.595 - RPP Antwerpen - FSMA 103062 A