BLOG OVERZICHT

Vanaf 1 januari 2020 kunnen landbouwers na natuurrampen geen beroep meer doen op de twee bestaande rampenfondsen. Ze moeten zelf een weersverzekering afsluiten, waarvoor ze de eerste jaren wel stevige subsidies krijgen. 

Er bestaan vandaag twee soorten rampen. Een algemene ramp is een ramp waarbij aanzienlijke schade wordt veroorzaakt door natuurverschijnselen zoals aardbevingen, aardverschuivingen, vloedgolven, zware overstromingen, windhozen of stormwinden, aan onroerende goederen, roerende goederen, landbouw, gronden en bossen. Een landbouwramp is een ramp waarbij er alleen landbouwschade is.

Eerst moet de Vlaamse Regering de natuurramp erkennen en publiceren in het Belgisch Staatsblad. Pas daarna kan de landbouwer een aanvraag tot schadevergoeding indienen. Dat proces kan lang duren.

Brede weersverzekering voor landbouwers

De Vlaamse meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld wilden al langer van de rampenfondsen af. Vandaag draagt de overheid alle risico's, terwijl natuurrampen door de klimaatopwarming steeds vaker voorkomen, waardoor de financiële last toeneemt. Tegelijk is het voor landbouwers vaak lang wachten op een uitbetaling.

In een nieuw Vlaams decreet worden de rampenfondsen vanaf 1 januari 2020 vervangen door een “brede weersverzekering”. Landbouwers moeten zichzelf verzekeren bij een privéverzekeraar, die zal instaan voor het dekken van bijvoorbeeld vorst-, hagel- of droogteschade en daarvoor dan ook alle risico draagt. Als aanmoediging om zo’n weersverzekering af te sluiten, krijgen landbouwers tijdens de eerste drie jaar de premie voor 65 procent terugbetaald.

Vergoeding van de brandverzekering voor particulieren

Voor particulieren verandert er door het nieuwe decreet vanaf 2020 eigenlijk niets. Sinds 2007 bevatten alle woningverzekeringspolissen (brand en eenvoudige risico's) immers al een dekking tegen de meest voorkomende natuurrampen. Die verzekering geldt onder meer voor schade aangericht door:

  • overstroming
  • overlopen of opstuwen van openbare riolen
  • terreinverschuivingen of -verzakkingen


Als particulier moet u uw schadegeval aan uw brandverzekeraar aangeven. Het is de verzekeraar die u zal vergoeden. Het is dus absoluut aan te raden om een brandverzekering af te sluiten voor uw woning, maar dit is in België niet verplicht.

2019 © Cvba Aquilae – Ottergemsesteenweg-Zuid 808 B (bus 109), 9000 Gent - BE0476.357.595 - RPP Antwerpen - FSMA 103062 A