BLOG OVERZICHT

Tegenwoordig kan men voor zowat alles lenen. Een nieuwe smartphone, een feestje, een citytrip of een ander folieke? “Geen probleem als ons budget dit nu niet toelaat, we nemen een lening en betalen dit later wel terug”, denken velen. Het aantal consumentenkredieten is de laatste jaren in stijgende lijn, zoals je kan afleiden uit onderstaande tabel. Het aantal wanbetalingen voor dergelijke leningen op afbetaling is eveneens gestegen in het afgelopen jaar.

Lagere rente en meer aanbod
Vanwaar het stijgend aantal kredieten? Niet alleen de lagere rentevoeten zijn een aanleiding voor meer krediet. Er is ook veel meer aanbod. Niet alleen in banken, maar ook in veel handelszaken, op het auto- of bouwsalon, in het reisbureau en zelfs online kan je een lening aangaan.
Om te vermijden dat kredietnemers in de problemen komen, stellen de banken voorwaarden aan de toekenning van een lening op afbetaling. Zo wordt er rekening gehouden met het inkomen en de bestaande kredieten. Er moet voldoende terugbetalingscapaciteit zijn en er moet nog budget over zijn om te leven. Telkens wordt nagegaan of er in het verleden geen problemen geweest zijn, met name of er geen negatieve melding is bij de Nationale Bank.

Niet meer dan één derde
Om niet in de problemen te komen, wordt volgende stelregel soms gehanteerd: de kredietlasten mogen niet meer bedragen dan één derde van het inkomen. Het is altijd beter een marge in te bouwen want stel dat er zich een ziekte of ongeval voordoet, dan kan het inkomen soms op de helft terugvallen.


Wil je problemen vermijden, leen dan niet voor zaken die niet absoluut noodzakelijk zijn of die geen meerwaarde met zich meebrengen. Je kan het nog altijd doen zoals in de goede oude tijd: eerst sparen en dan pas uitgeven. Want … ‘geld lenen kost ook geld’.

2019 © Cvba Aquilae – Ottergemsesteenweg-Zuid 808 B (bus 109), 9000 Gent - BE0476.357.595 - RPP Antwerpen - FSMA 103062 A