BLOG OVERZICHT

Wie een nieuwe wagen koopt naar aanleiding van het Autosalon van 10 tot 19 januari, kan rekenen op speciale promoties. Maar niet alleen je auto is dan goedkoper, ook voor de bijbehorende verzekering wordt tijdens die periode promotie gemaakt. Hap niet te snel toe wanneer dit in combinatie verkocht wordt.

De opties voor je auto kies je op maat van jouw levensstijl, en ook je autoverzekering wordt steeds meer maatwerk. Schaf je je een nieuwe auto aan, dan kies je het best voor een omniumverzekering: die vult je verplichte BA-autoverzekering aan, zodat ook schade aan je eigen voertuig vergoed wordt. Er zijn twee types omniumverzekering: een Mini Omnium en een Maxi Omnium. Bij een Mini Omnium komt de verzekeringsmaatschappij tussen bij schade door brand (inclusief ontploffing, elektriciteitsrisico), diefstal, glasbraak, contact met dieren of natuurkrachten (bijvoorbeeld overstroming, aardbeving, hagel, storm …). Een Maxi Omnium – de naam verraadt het – biedt iets uitgebreidere dekking en komt ook tussen bij ongevalsschade en vandalisme.

Waarde van je wagen

Fijn, je koopt je auto op het Autosalon met een stevige korting. Maar op welke waarde wordt je omniumverzekering dan berekend? De factuurwaarde, dus het exacte bedrag dat jij betaalt? Of de cataloguswaarde, met andere woorden: de waarde zonder die mooie korting. De waarde die als basis wordt genomen bepaalt ook de berekening van de schadevergoeding bij totaal verlies. Het is duidelijk: bij het vergelijken van autoverzekeringen moet je rekening houden met heel wat factoren. Bestudeer promoties en voorwaarden aandachtig en vraag raad aan je makelaar: hij helpt je jouw verzekering op maat te kiezen.

Verzekerd per kilometer

Als je weinig kilometers rijdt, is de kans kleiner dat je een ongeval veroorzaakt: dat is het uitgangspunt van de verzekering per kilometer. Een kleiner risico betekent ook: een lagere premie. Ben je iemand die heel veel kilometers doet, dan is een ander type verzekering wellicht interessanter. Maar ook daar zijn verschillende varianten mogelijk, met een vaste of een Engelse franchise bijvoorbeeld. Sluit je een omniumverzekering af, dan geldt een franchise of vrijstelling: een bepaald bedrag dat je zelf betaalt bij schade. Kies je een vaste franchise, dan is een vast percentage van de waarde van je auto voor jouw eigen rekening wanneer je een ongeval veroorzaakt. Een Engelse franchise werkt met een drempelbedrag, bijvoorbeeld 1.000 euro. Is de schade kleiner dan 1.000 euro, dan krijg je helemaal geen schadevergoeding. Lopen de kosten op tot boven de 1.000 euro? Dan krijg je alle schade vergoed en betaal je zelf geen cent.

En de bestuurder?

Veroorzaak je een ongeval, dan vergoedt je BA-autoverzekering eventuele schade aan je passagiers. Maar jouw lichamelijke letsels zijn voor je eigen rekening. Daarom is het een goed idee om ook een bestuurdersverzekering af te sluiten. Zo’n polis vergoedt de bestuurder van de wagen voor de letsels die hij bij een verkeersongeval oploopt, ongeacht of hij in fout is. Concreet voorziet de bestuurdersverzekering een terugbetaling van je medische kosten, een dagvergoeding bij tijdelijke invaliditeit, een vastgestelde vergoeding bij blijvende invaliditeit of de uitbetaling van een bedrag aan je nabestaanden als je zou overlijden. De polis verzekert elke toegelaten bestuurder, en kan dus interessant zijn voor gezinnen waar verschillende personen gebruikmaken van één auto.

Eigen auto voor je kinderen

Wonen je kinderen nog thuis, maar hebben ze wel al een eigen auto? Dan sluiten ze het best hun eigen autoverzekering af. Het lijkt misschien goedkoper om hun verzekering op jouw naam te zetten, want jij rijdt al vele jaren schadevrij en betaalt dus een lagere premie. Maar blijkt na een ongeval dat de kinderen niet zijn opgegeven als voornaamste bestuurder, dan hoeft de verzekeraar de schade niet te betalen. Een risico dat je beter vermijdt… Het heeft ook een voordeel: als een jongere meteen zijn eigen verzekering neemt, begint hij onmiddellijk schadevrije jaren op te bouwen. Hoe meer schadevrije jaren, hoe hoger de korting op de premie. En voor jonge bestuurders bestaan overigens speciale tarieven: ga ook daarvoor dus zeker langs bij je makelaar.


Autosalon 2020
10 tot 19 januari
Brussels Expo
autosalon.be

2020 © Cvba Aquilae – Ottergemsesteenweg-Zuid 808 B (bus 109), 9000 Gent - BE0476.357.595 - RPP Antwerpen - FSMA 103062 A