Offsite Meeting

Bezig met het laden van Evenementen

Meeting, op een externe locatie, met alle leden(zaakvoerders) van Aquilae, tijdens dewelke de werking/resultaten van het voorbije jaar besproken worden, en gebrainstormd wordt over een planning voor het volgend jaar.

Deelnemers – zaakvoerders Aquilae, consultants

Go to Top