Drie op de vier jongeren vrezen er voor dat men over een deftig pensioen zal kunnen beschikken. Daarom is het advies van vele specialisten om vroeg met pensioensparen te starten.  Hoe jonger men er aan begint, hoe meer men kan sparen.

In het boek van financieel journalisten Michaël Vandroogenbroeck en Ewald Pironet lezen we dat het  zeer nuttig is om pensioensparen (derde pijler) te overwegen, want het wettelijk pensioen (eerste pijler) waarop je recht is vele gevallen maar een klein deeltje van je laatste inkomen. Je hebt gelukkig het heft in eigen handen om je pensioenbedrag aanzienlijk te verhogen.

240 euro extra per maand

De financieel journalisten illustreren dit met een cijfervoorbeeldje:

“Stel dat je in totaal 20 jaar van je pensioen kunt genieten. Dan heb je na 20 jaar pensioensparen elke maand ongeveer 95 euro extra. Na 30 jaar sparen loopt dat op tot 160 euro per maand, en na 40 jaar zelfs tot 240 euro. Dat maakt een verschil, elke maand.”

Je kan met pensioensparen via een verzekeringsmaatschappij beginnen vanaf je 18e verjaardag via. Er zijn twee plafonds in het pensioensparen. Voor 2021 is dit 990 euro met 30% fiscaal voordeel en 1270 euro met 25% fiscaal voordeel. Met andere woorden, naast het rendement dat het pensioensparen kan opleveren (afhankelijk van het risico dat je als spaarder wil nemen), geniet het pensioensparen van een mooi belastingvoordeel.  Je hoeft niet elk jaar hetzelfde bedrag te betalen. Je kan ook een jaar of meerdere jaren geen betaling verrichten. Het contract moet wel 10 jaar lopen en er moeten minstens 5 stortingen voor 5 verschillende jaren op het contract gebeuren.

Je kan het pensioensparen combineren met het langetermijnsparen (levensverzekering), waarop je ook van een aanzienlijk belastingvoordeel tot 705 euro kan genieten ( max 30% op een maximum storting van 2350 euro).

Maar er is nog veel meer…

Maar er is nog meer, want de overheid doet nog extra inspanningen om de pensioenopbouw te stimuleren.

Zo is er de groepsverzekering (tweede pijler) die werkgevers vandaag aanbieden voor het geheel of een deel van hun werknemers. Bijna 4 miljoen werknemers bouwen op die manier een aanvullend pensioen op. Wie als loontrekkende geen of een beperkte groepsverzekering heeft  kan een aanvullende verzekering VAPW (Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers) afsluiten. De bijdragen van de VAPW worden dus ingehouden van het nettoloon van de werknemer. Op www.mypension.be kan je terugvinden hoeveel je extra via het VAPW kan storten. De premie voor een VAPW geniet mits bepaalde voorwaarden van een belastingvoordeel.

En tenslotte zijn er de stortingen op de vierde pijler verzekeringen: beleggingsverzekeringen tak 21 (zonder risico), tak 23 (met risico) of tak 44 (gemengd). Ze  genieten geen fiscaal voordeel. Je betaalt een verzekeringstaks van 2% op elke storting, maar wanneer je verzekeringscontract acht jaar en één dag loopt, betaal je geen roerende voorheffing op uitbetalingen van contracten met kapitaalsgarantie (tak 21 en/of gemengd).

Beelden zeggen soms meer dan woorden

Wil je nog meer info, klik hier.

Verzekeringsspecialisten geven tekst en uitleg over het pensioensparen.

Moraal van het verhaal

De opbouw van je pensioen mag geen ‘ver-van-mijn-show zijn’. Ook niet voor de jongeren. Hoe vroeger je er aan begint, hoe beter.

Bron : Nextmove

Deel deze blogpost:

Je Makelaar: expert, bereikbaar en onafhankelijk
Trends en overstromingen juli ‘21