Is mijn bedrijf goed en correct verzekerd, zeker nu in coronatijden? Betaal ik niet teveel premie? Hoe kan ik mijn verzekerings’budget’ onder controle houden? Het is normaal dat je deze vragen stelt. Daarom is het van groot belang dat je samen met je verzekeringsmakelaar regelmatig een check-up van je verzekeringsportefeuille doet.

Bedoeling van deze check-up is om na te gaan welke verzekeringen voor je bedrijf een ‘must’ zijn om zeker niet over- of onderverzekerd te zijn. De voorbereiding van de check-up is voor de verzekeringsmakelaar de ideale gelegenheid om de ‘markt’ te consulteren en waar nodig betere voorwaarden en/of een betere premie voor te stellen.

Is mijn bedrijf goed verzekerd in coronatijden?

Veel medewerkers doen aan telewerk. Daardoor is het gevaar op cybercriminialiteit verhoogd. De cybercriminelen hebben hier duidelijk een nieuw werkterrein gevonden. Een cyberverzekering is hier meer dan noodzakelijk. Deze verzekering komt niet alleen tussen na een cyberaanval, maar helpt je bedrijf ook een preventieplan uit te werken.

Deze crisis heeft zonder meer een gezondheidsreflex bij velen teweeg gebracht. Terwijl voor velen de pensioenopbouw de voornaamste prioriteit was, zijn vele werknemers nu vragende partij voor een gezondheidsverzekering. We denken aan een verzekering gewaarborgd inkomen die tussenkomt bij een langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid. Of een hospitalisatie-of tandverzekering die de medische kosten boven de tussenkomst van de mutualiteit terugbetaalt.

Wie denkt aan gezondheid, denkt ook aan nieuwe trends van mobiliteit. Steeds meer werknemers kiezen voor de (elektrische) fiets als vervoermiddel voor het woon-werkverkeer.  In vergelijking met de auto als bedrijfsvoertuig zijn er heel veel fiscale voordelen voor zowel de werkgever als de -nemer. Voor de werknemer is er geen voordeel in natura en voor de werkgever is de kostprijs van de fiets 100% aftrekbaar. Dat geldt ook voor de omniumverzekering die voor de bedrijfsfiets afgesloten wordt. Een fietsomnium loont de moeite, zeker als je weet dat bijvoorbeeld de arbeidsongevallenverzekering de schade aan de fiets niet vergoedt bij een ongeval van en naar het werk.

Misschien is je bedrijf ook het voorwerp van een transformatie. Er zijn misschien diensten bijgekomen of geschrapt met het gevolg dat het bedrijfsrisico verandert. We denken hier bijvoorbeeld aan het restaurant dat ook thuismaaltijden levert. Of een kledingzaak die met e-commerce gestart is. Tijdens de pandemie zorgen vele maatschappijen weliswaar voor tijdelijke extra uitbreidingen van het contract, toch is het veiliger om de voorwaarden op punt te stellen rekening houdend met het juiste risico van het bedrijf. Wie weet, moeten sommige waarborgen geschrapt geworden omdat het risico niet meer of slechts gedeeltelijk bestaat of moeten de waarborgen aangepast worden aan de nieuwe activiteiten. Dat kan onder andere een impact hebben op de verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid en arbeidsongevallen.

De financiële moeilijkheden bij ondernemingen omwille van de coronacrisis kunnen ook indirect leiden tot problemen bij andere ondernemingen. Zo kan je als ondernemer geconfronteerd worden met contractbreuken van externe partijen, problemen met leveranciers, discussies met de fiscus, afbetalingsplannen, …In dit geval is het goed om een goede verzekering rechtsbijstand te hebben.

Niet alleen de onderneming kan in een crisis onder vuur liggen, ook de bestuurder kan in een lastige situatie terechtkomen. Zo kan deze laatste bijvoorbeeld geconfronteerd worden met werknemers die beslissingen in vraag zullen stellen of deze zullen aanvechten voor de rechtbank. Denk hier bijvoorbeeld aan ongeoorloofde ontslagen. Een degelijke verzekering bestuurdersaansprakelijkheid loont hier de moeite.

Hoe kan ik mijn verzekeringsbudget onder controle houden?

Preventiemaatregelen nemen is een ander middel om je verzekeringsbudget onder controle te houden. En de verzekeringsmakelaar kan je hierbij helpen met de preventie-specialisten van zijn partnermaatschappijen. Hoe hoger de schadelast, hoe hoger de verzekeringspremies. Daarom is het zo belangrijk om ongevallen te voorkomen. We kunnen je niet genoeg aanraden om de wettelijke voorschriften te respecteren. Ook de opleiding (bv. wanneer iemand nieuw materiaal moet gebruiken), de bijscholing en de sensibilisering rond preventie van je medewerkers zijn belangrijk.

Optimaliseer maximum je premie-uitgaven via belastingvoordelen. Hier richten we ons tot de pensioenopbouwverzekeringen zoals IPT, VAPZ en POZ. De belastingvoordelen die je dankzij deze verzekeringen kan genieten ‘verlichten’ in belangrijke mate de jaarlijkse premies die je voor deze pensioenopbouwverzekeringen betaalt.

Jij en de verzekeringsmakelaar spreken dezelfde taal

Net zoals de boekhouder of de accountant je aanspreekpunt is voor fiscale, boekhoudkundige zaken, is je verzekeringsmakelaar de expert in verzekeringen. Hij werkt samen met gespecialiseerde partnermaatschappijen, die ook oplossingen aanbieden voor je eventuele vestigingen in het buitenland. Daarenboven is hij net als je boekhouder gehouden aan verschillende wettelijke verplichtingen om de klanten te beschermen, net als de verplichting om een minimum aantal uren opleidingen te volgen en dit geldt voor alle medewerkers in het kantoor. En wat zeer belangrijk is, hij is zelf een ondernemer, hij kent de risico’s bij elke zelfstandige of onderneming alsof het zijn eigen risico’s zijn. Met andere woorden, hij spreekt dezelfde taal als jou.

BronNextmove

Deel deze blogpost:

Beleggingsverzekeringen: diversificatie en regelmaat zijn hefbomen voor een beter rendement
Problemen met je reisticket of je online bestelling? De rechtsbijstandverzekering brengt soelaas.